Informace a seznam spolužáků.

Zde je seznam spolužáků kteří tvoří tu nejlepší partu.
 


Bláha František   -  Francesko     8.10.

Stiborová Alenka  -   Všetečka                            16.3.

Nováková Věra  -  Věrásek                                   1.11. 

Turkeová Jaroslava  -  kulturní atašé                   24.5.

Srnec Ladislav  -   biker - kytarista                      12.12.

Králová Eva  -  plavkyně                                     26.12.

Kunertová Eva  -  kronikářka                             23.12.

Nehasil Jiří   -  poeta                                         25.3.

Jira Jiří                                                                29.12.  

Málek Jaroslav  †

Jandl Jaroslav                                                    5.9.

Bezoušková Hana - Maxová                             13.3.

Bodláková Jana - Králová                                 13.5.

Josef Brynych                                                   17.3.

Petr Brynych

Jan Dvořák                                                       15.2.

Josef Felcman   †

Hladíková Magdalena  - Jelínková                  13.7.

František Houdek                                           24.11.

Jaroslav Houdek   †

Hrubá Věra - Králová                                       31.7.

Hrušková Ivana - Melingerová                       3.10.

Charvátová Vanda - Peřinová                       24.9.

Pavel Janáček                                                 2.5. 

Jaroslav Janouš                                             27.1.

Petr Kořínek                                                  26.1.

Václav Král  †

Králová Drahomíra - Ložková                        10.4.

Jaroslav Kuchta                                             21.11.

Pavel Kukla               

Jiří Mrňavý                                                   27.11.

Miloslav Novotný   †

Pařízková Alena  - Bendlová                        15.1.

Poncová Marta - Brabcová                         24.11.

Zdeněk Procházka  †

Richterová Stanislava - Dobiášová             18.4.

Bohumil Rychetský † 

Spálavská Jana -  Rakušanová                 26.8.

Václav Syrový  †

Toušová Jiřina - Balounová                         9.1.

Toušová Jitka - Veselá                              23.11.

Včelková Irena - Riegerová

Včelková Stanislava - Radoušková          24.4.   

Vladimír Zdeněk                                         5.3.

Jiří Zinek                                                      7.3.
Komunita

Uzavřená společnost těch nejlepších lidí kteří si chtějí užít co nejvíce ze života.