Informace a seznam spolužáků.

Zde je seznam spolužáků kteří tvoří tu nejlepší partu.
 


Bláha František   -  Francesko

Stiborová Alenka  -   Všetečka

Nováková Věra  -  Věrásek

Turkeová Jaroslava  -  kulturní atašé

Srnec Ladislav  -   biker - kytarista

Králová Eva  -  plavkyně

Kunertová Eva  -  kronikářka

Nehasil Jiří   -  poeta

Jira Jiří  

Málek Jaroslav  †

Jandl Jaroslav

Bezoušková Hana - Maxová

Bodláková Jana - Králová

Josef Brynych

Petr Brynych

Brynychová Jaroslava - Turkeová

Jan Dvořák

Josef Felcman

Hladíková Magdalena  - Jelínková

Hlaváčková Eva -Králová

František Houdek

Jaroslav Houdek   †

Hrubá Věra - Králová

Hrušková Ivana - Melingerová

Charvátová Vanda - Peřinová

Pavel Janáček

Jaroslav Jandl

Jaroslav Janouš

Jiří Jíra

Petr Kořínek

Václav Král  †

Králová Drahomíra - Ložková

Jaroslav Kuchta

Pavel Kukla

Jaroslav Málek

Jiří Mrňavý

Jiří Nehasil

Miloslav Novotný   †

Pařízková Alena  - Bendlová

Poncová Marta - Brabcová

Zdeněk Procházka  †

Richterová Stanislava - Dobiášová

Bohumil Rychetský  †

Řeháková Věra -  Nováková

Skopová Eva - Kunertová

Spálavská Jana -  Rakušanová

Ladislav Srnec

Václav Syrový  †

Toušová Jiřina - Balounová

Toušová Jitka - Veselá

Včelková Irena - Riegerová

Včelková Stanislava - Radoušková

Vojtěchová Alena - Stiborová

Vladimír Zdeněk

Jiří Zinek
Komunita

Uzavřená společnost těch nejlepších lidí kteří si chtějí užít co nejvíce ze života.